O'zbekiston Kimyo Jurnali

2020

НАШРНИНГ 6 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 543.872

С. Н. Расулова, В. П. Гуро

МОЛИБДЕН ДИСУЛФИДИНИНГ НАТРИЙ ГИПОХЛОРИТ ЭРИТМАСИДА РЕАГЕНТЛИ ОКСИДЛАНИШ КИНЕТИКАСИ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Гидрометаллургик оксидловчи шароитларда руда минералларининг сульфидли фазалари пассивланишга учрайди. Улар пассивланишини енгиш уларни қайта ишлашнинг муҳим шартидир.

НАШРНИНГ 5 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

UDК 66.081:546.561

1B. Z. Esbergenova, 2O. T. Pardaev, 1Sh. Sh. Daminova, 1Z. Ch. Kadirova, 3S. B. Lyapin, 4X. T. Sharipov

НАШРНИНГ 4 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 543.872

С. Н. Расулова, В. П. Гуро

МОЛИБДЕН СУЛФИДИНИНГ СУЛЬФАТ КИСЛОТАЛИ ЭЛЕКТРОЛИТДА РЕАГЕНТЛИ ОКСИДЛАНИШ КИНЕТИКАСИ. 2 ҚИСМ.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент, Ўзбекистон

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Гидрометаллургик оксидловчи шароитларда руда минералларининг сульфидли фазалари пассивланишга учрайди. Улар пассивланишини енгиш уларни қайта ишлаш технологиясининг ажралмас шартидир.

НАШРНИНГ 3 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 621.534.762

Н. А. Махмудов, Г. Ш. Туганов, Х. Х. Сирожев,  1Ш. А. Абдуганиев, М. А. Зоиров

ИМПУЛЬС-ПЛАЗМА ОҚИМИ ҚЎЛЛАНИЛГАНДА ҲОСИЛ БЎЛУВЧИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДЛАР ҚАТЛАМИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

ЎзР Қуролли кучлар академияси, 1Ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти

НАШРНИНГ 2 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 662.71+504

1Р.А.Пайғамов, 2И.Д.Эшметов, 2Ш.А.Кулдашева, 3Ф.Н.Жураева

ЧИНОР ДАРАХТИ ПОЯСИ АСОСИДА СУВ БУҒИ ЁРДАМИДА ФАОЛЛАНТИРИБ ОЛИНГАН КЎМИР АДСОРБЕНТИГА БЕНЗОЛ БУҒЛАРИ АДСОРБЦИЯСИ ТЕРМОДИНАМИКАСИ

1Қўқон давлат педогогика институти, Қўқон ш., 2ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, 3Ўзбекистон миллий университети, Тошкент ш.

НАШРНИНГ 1 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК: 519.17; 544.723; 661.634

W. J. Jusipbekov,  А. A. Agataeva, R. A. Kayinbaeva, R. M. Chernyakova

QO’RG’SHIN (II)  NING ISHQORIY MUHITDA CHITOSAN-ZEOLIT KOMPOZITIDAGI  SORBTSIYASI

“А.Б.Бектуров номидаги кимёвий фанлар институти” АЖ, Олмаота, Қозоғистон, raushan_1972@mail.ru

НАШРНИНГ 2 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК: 678.762:2-134.622:2

 А. С. Рафиков, Д. О. Абдусаматова, А. Т. Ибрагимов, Б. Ш. Ибодуллаев

ИЗОПРЕН, БУТАДИЕН-СТИРОЛ ВА БУТАДИЕН-НИТРИЛКАУЧУКЛАРИНИ  БУТИЛМЕТАКРИЛАТ БИЛАН СОПОЛИМЕРЛАНИШИНИНГ КИНЕТИК ПАРАМЕТРЛАРИ

Тошкент тўқимачилик  ва енгил саноат институти, e-mail: asrafikov@mail.ru