O'zbekiston Kimyo Jurnali

2016

Нашрнинг 6 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 548.75:546.3

Ш. Ш. Даминова З. Ч. Кадирова, Х. Т. Шарипов

ЎТУВЧИ МЕТАЛЛАРНИНГ ПОРОЛАС АСОСИДАГИ ИМПРЕГНИРЛАНГАН СОРБЕНТЛАР БИЛАН ИҚ-СПЕКТРОСКОПИК ТАДҚИҚИ

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент ш.

Нашрнинг 5 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 661.183.12

Н. М. Абдуталипова, С. М. Туробжонов

ОЛИНГАН АНКБФ АМФОЛИТДА МИС-АММИАКЛИ ЭРИТМАЛАРДАН МИС ИОНЛАРИНИ СОРБЦИЯЛАШ КИНЕТИКАСИ ВА МЕХАНИЗМИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Тошкент кимё-технология институти,Тошкент ш., E-mail: nellya85@list.ru

Нашрнинг 4 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 541.183:536.6

 

Ф.Г. Рахматкариева, Г.У. Рахматкариев

НАНОСТРУКТУРАЛИ A ВА A(BO2) ЦЕОЛИТЛАРИДА ИОН-МОЛЕКУЛАЛИ КОМПЛЕКСЛАР

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,  Тошкент ш., М. Улу­ғбек кÿчаси, 77а