O'zbekiston Kimyo Jurnali

Таҳририят кенгаши

Бош муҳаррир: к.ф.д., проф. Шарипов Х.Т.

Бош муҳаррир ўринбосари: академик Намазов Ш.С.

Бош муҳаррир ўринбосари:  к.ф.д., проф. Гуро В.П.

Масъул котиб: канд.хим.наук Ибрагимова М.А.

 

ТАҲРИРИЯТ  КОЛЛЕГИЯСИ

РТФА академиги  Капустин В.М. (Россия)

Техн.фан.доктори Трошкина И.Д. (Россия)

РФА академиги РАН Цивадзе А.Ю. (Россия)

Кимё фан.доктори Фишер Д.Е. (Казахстан)

ЎзР ФА академиги Ибрагимов Б.Т.

Кимё фан.доктори, профессор  Акбаров Х.И.

ЎзР ФА академиги Беглов Б.М.

Кимё фан.доктори, профессор  Закиров Б.С.

ЎзР ФА академиги Джалилов А.Т.

Кимё фан.доктори, профессор  Кадырова З.Р.

ЎзР ФА академиги  Негматов С.С.

Кимё фан.доктори, профессор  Тураев Х.Х.

ЎзР ФА академиги  Рашидова С.Ш.

Техн.фан.доктори, профессор  Искандарова М.

ЎзР ФА академиги Салихов Ш.С.

Техн.фан.доктори, профессор  Сагдуллаев  Ш.Ш.

ЎзР ФА академиги  Юсупбеков Н.Р.

Техн.фан.доктори, профессор   Санакулов К.С.

РФА мухбир-аъзоси. Буряк А.К. (Россия)

Техн.фан.доктори, профессор  Эркаев А.У.

РФА мухбир-аъзоси Гнеденков С.В. (Россия)

Кимё фан.доктори  Ашуров Ж.М.

РФА мухбир-аъзоси Иванов В.К. (Россия)

Кимё фан.доктори Ибрагимов А.Б.

РФА мухбир-аъзоси Максимов А.Л. (Россия)

Кимё фан.доктори  Кадырова З.Ч.

Профессор Лидзие Гуо (Хитой)

Биол.фан.доктори  Мячина О.В.

Профессор  Кристина Тодерич (Япония)

Техн.фан.доктори  Кучаров Б.Х.

Профессор Нигора Тураева (АҚШ)

Техн.фан.доктори  Тогашаров А.С.

Профессор Санг Вонг Чой (Корея)

Фалсафа доктори  (PhD) Мирзамахмудов Ж.Т.

Профессор Уллерих Энглерт (Германия)

Фалсафа доктори  (PhD)  Пирматов Р.Х.

Техн.фан.доктори, профессор  Усманов  С.У. (Козоғистон)

Фалсафа доктори  (PhD) Хурсанов А.Х.

Техн.фан.доктори Блохин А.А. (Россия)

Биол.фан.номзоди Ташпулатов Ж.Ж.

                                                                                                         

Муҳаррир: канд.техн.наук Ким Р.Н.

Техн.муҳаррир: Пулатов Б.А.

 

2021 йилгача

Таҳририят кенгаши

ЎзРФА акад. Н.А.Парпиев (Ўзбекистон)

ЎзРФА акад. С.Ш.Рашидова (Ўзбекистон)

ҚР МФА акад. Е.Е.Ергожин (Қозоғистон)

РТФА акад. В.М.Капустин (Россия)

ЎзРФА акад. Ш.И.Салихов (Ўзбекистон)

ЎзРФА акад. Н.Р.Юсупбеков (Ўзбекистон)

ЎзР ФА акад. С.Т.Тухтаев (Ўзбекистон)

ЎзР ФА акад. Ш.С.Намазов (Ўзбекистон)

ЎзР ФА акад. Б.Т.Ибрагимов (Ўзбекистон)

ехн.фан. докт Ш.М.Сайдахмедов (Ўзбекистон)

техн.фан. докт К.С.Санакулов(Ўзбекистон)

докт.техн.наук  С.У.Усманов (Казахстан)

проф. Б.Бодденберг (Германия)

проф.Б.Ф.Ментзен (Франция)

проф. С.В.Чой (Корея Республикаси)

 

Бош муҳаррир: кимё фан.докт., проф. Б.С.Закиров

Бош муҳаррир ўринбосари: ЎзРФА акад. Беглов Б.М.

Бош муҳаррир ўринбосари:  кимё фан.докт., проф. В.П.Гуро

Масъул котиб: кимё фан.ном. М.А.Ибрагимова

 

Таҳририят ҳайъати

 

ЎзР ФА акад. А.С.Тураев

техн.фан. докт, проф. С.А.Абдурахимов

кимё фан.докт, проф.. Т.А.Азизов

кимё фан.докт., проф. Х.И.Акбаров

кимё фан.докт., проф. У.К.Ахмедов

техн.фан. докт., проф. Н.Р.Ашуров

техн.фан. докт., проф. А.Т.Дадаходжаев

кимё фан.докт., проф. А.Т.Джалилов

техн.фан. докт. М.Ж. Жуманиязов

техн.фан. докт., проф. М.И.Искандарова

кимё фан.докт., проф. З.Р.Кадырова

техн.фан. докт., Б.Х.Кучаров

техн.фан. докт., проф. Х.Ч.Мирзакулов

 

кимё фан.докт.,  Ш.А.Муталов

техн.фан. докт. А.М.Реймов

техн.фан. докт., проф. Ш.Ш.Сагдуллаев

техн.фан. докт.. А.А.Сарымсаков

техн.фан. докт. С.М.Турабджанов

техн.фан. докт., проф. Х.Х.Тураев

техн.фан. докт Б.Н.Хамидов

техн.фан. докт. М.Т.Шамситдинов

кимё фан.докт., проф. Х.Т.Шарипов

кимё фан.докт.. Б.К.Эргашев

техн.фан. докт., проф. А.У.Эркаев

техн.фан. докт., проф. М.П.Юнусов

техн.фан. докт., Ф.М.Юсупов

 

 

Муҳаррир: техн.фан.ном. Р.Н.Ким

Техник муҳаррир: П.А.Пулатов

 

3091 PDF