Uzbek Chemical Journal

VOLUME NR 3

 

INORGANIC CHEMISTRY

 

UDK 541.123.5

A. A. Sidikov, A. S. Toghasharov, J. S. Shukurov, S. Tukhtaev

STUDY OF THE SOLUBILITY AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O SYSTEM

Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbek Academy of Sciences

Abstract.Background. Obtaining of high quality, good cotton crop is largely dependent on timely reception of agronomic-defoliation providing an accelerating of maturation, reducing the time of cleaning and improving the quality of crop.

Purpose. The purpose of the study is a physical-chemical justification of the production process, of an effective cotton defoliant based on monocarbamidochlorate sodium and monoethanolammonium nitrate.

Methodology. The determination of the chlorate ion was carried out by volume permanganatometric, sodium ion – by flame photometric method. Measurement of the viscosity of the solutions was carried out by a HPLC viscometer, of the pH of the solutions - by pH meter FE 20 METTLER TOLEDO.

Originality.Polythermal and "composition-properties" diagrams are created on the basis of the study of solubility in a system involving water, monocarbamidochlorate sodium and monoethanolammonium nitrate. The formation of a new compound CO(NH2)2 • NH2C2H4OH • HNO3 was established in the system, which was identified and confirmed by chemical and physicochemical methods of analysis.

Findings.Solubility of the system NaClO3 • CO (NH2)2 - NH2C2H4OH • HNO3 - H2O was studied in the range started from  eutectic freezing point, -49.6, to 50 °C. At the phase diagram crystallization fields: ice, CO (NH2)2, NaClO3 • CO (NH2)2, NH2C2H4OH • HNO3 composition and compound CO (NH2)2 • NH2C2H4OH • HNO3, were delimited which are identified by the chemical and physical-chemical methods of analysis. The following parameters were determined: crystallization temperature, viscosity, density and pH of the solutions of the system [60% NaClO3 • CO (NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH • HNO3 depending on the components ratio.

Key words: solubility, diagram, concentration, defoliants, crystallization temperatures, viscosity, density and pH of the medium.

Highlights:

* for the systems the crystallization fields of the components are delineated;

* the formation of a new compound CO(NH2)2 • NH2C2H4OH·HNO3;

* optimum technological parameters are established.

To cite this article: A. A. Sidikov, A. S. Toghasharov, J. S. Shukurov, S. Tukhtaev. Study of the solubility and rheological properties of the NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O system // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.3-9.

Received: 25.05.2018; Accepted: 27.06.2018; Published: 20.07.2018.

References

1. Tillaev R., Teshaev F., Toshboltaev M. Defoliaciya sifati -mol hosil kafolati // O’zbekiston qishloq ho’zhaligi. -Toshkent, 2014. -No.8. -B.6-7.

2. Nazarov R. G’o’za bargini sun``iy to’ktirish. // O’zbekiston qishloq ho’zhaligi zhurnali. - Toshkent, 2003. - No.8. - B 12.

3. Umarov A.A., Kutyanin L.I. Novyie defoliantyi: poisk, svoystva, primeneniya. M.: Himiya. 2000. -87s.

4. Imamaliev A.I. i dr.  Vliyanie  razlichnyih  srokov  defoliacii  na opadenie list`ev,  kachestvo  i urozhaynost` hlopka-syirca//Tezisyi dokl. Respubl. Nauchno-proizvodstvennogo soves`haniya po primeneniyu defoliantov, desikantov i gerbicidov v hlopkovodstve. Izd-vo AN UzSSR, Tashkent, 1962.

5. Imamaliev A.I. Defoliantyi i ih fiziologicheskoe deystvie na hlopchatnik. T.; Fan, 1969. - 308s.

6. Kefeli V.I. Fiziologicheskie osnovyi defoliacii i produkcionniy process. Tashkent: FAN, 1990.184s.

7. GOST 12257-77. Hlorat natriya. Tehnicheskie usloviya. -M.: Izd-vo standartov, 1987. -129s.

8. Poluyektov N.S. Metodyi analiza po fotometrii plameni. -M.: Himiya. 1967.- 307s.

9. Kreshkov A.P. Osnovyi analiticheskoy himii. M.: Himiya. 1965.-KN. vtoraya. - 376s.

10. Klimova V.A. Osnovnyie mikrometodyi analiza organicheskih soedineniy. M.: Himiya. 1975. - 224s.

11. Prakticheskoe rukovodstvo po termografii / Berg L.G., Brumistrova N.P., Ozerova M.I., Purinov G.G. - Kazan`: Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1976. -222s.

12. Nakamoto K. IK - spektryi i spektryi KR neorganicheskih i koordinacionnyih soedineniy. - M.: Mir, 1991. - 536 s.

13. IK - spektroskopiya v neorganicheskoy tehnologii / Zinyuk R.YU.,  Balyikov A.G., Gavrilenko I.B., SHevyakov A.M. - L.: Himiya, 1983. - 160 s.

 

* * *

UDK 66.61. 620.197.3

D. M. Jumaniyazova, 1B. S. Zakirov, M. J. Jumaniyazov

STUDY OF SYNTHESIS  OF COMPETITIVE  ANTICORROSION COATINGS BASED ON  GOSSYPOL  RESIN AND PHOSPHORIC ACID

1Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Urgench State University, Urgench, e-mail: ximtex@rambler.ru

Abstract. Background. Taking into account the need in improvement of production efficiency there is a need to develop new technologies that ensure the integrated use of raw materials and recycling of industrial waste, which in turn will lead to savings and conservation of natural raw materials and will improve the environmental situation. Currently, the need of Republic of Uzbekistan in anticorrosion materials is mainly supplied by imports. Creation of technological bases of chemical processing of waste in order to obtain import-substituting, anticorrosive commodity products for the needs of the country is a vital issue, which once resolved  will contribute to the economy of natural raw materials and foreign exchange resources of the Republic.

Purpose.Creation of physical, chemical and technological bases for the production of anticorrosion materials from waste of the oil and fat industry.

Methodology. Experimental studies were carried out using modern physical and chemical methods. The corrosion rate was determined on a corrosion rate meter P-5035.

Originality. As a result of the interaction of gossypol resin, zinc oxide, urotropin and phosphoric acid, stable, modified anti-corrosion coatings of complex action were developed for the first time. The physical, chemical and mechanical properties of the coating are studied.

Findings. For the first time we managed to synthesize anticorrosion compositions based on gossypol resin and phosphoric acid, the mechanism of action of which is characterized not only by the barrier type of protection, but also by the acquisition of the properties of rust modifiers. It was found that the interaction of the components of the composition with the surface of the metal forms hard-soluble stable compounds that settle on the walls of the metal, form a strong protective and fast-drying layer.

Keywords: gossypol resin, anticorrosion composition, rust modifier, phosphoric acid, urotropin, adhesion, protective layer, impact strength.

Highlights:

* improved physical, mechanical and technological performance;

* high adhesive properties and resistance to aging;

* wide temperature range of plasticity, increased heat and frost resistance.

To cite this article: D. M. Jumaniyazova, B. S. Zakirov, M. J. Jumaniyazov. Study of synthesis  of competitive  anticorrosion coatings based on  gossypol  resin and phosphoric acid // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.10-15.

Received: 31.05.2018; Accepted: 08.06.2018; Published: 20.07.2018.

References.

1. Fathullaev YE., Dzhalilov A.T., Minskiy K.S., Mar`in A.P.  Kompleksnoe  ispol`zovanie  vtorichnyih   produktov   pererabotki hlopchatnika pri poluchenii polimernyih materialov. - Tashkent: Fan, 1988. - 144s.

2. Baram D., Ziyaev H.L., Ismailov A.I., Ziyamov D., Mangulova YU.S. Novyie azoproizvodnyie gossipola // ZH. Himiya prirodnyih  soedineniy. -Tashkent,  2000. -No.5. - S. 429.

3. Baram D., Ziyaev H.L., Ismailov A.I., Ziyamov D., Mangulova YU.S. Novyie azoproizvodnyie gossipola // ZH. Himiya prirodnyih  soedineniy. Tashkent, 2000. -No.5. - S.429-432.

4. Alibekov R.S. Antikorrozionnyie pokryitiya na osnove gossipolovoy smolyi so svoystvami modifikatorov rzhavchinyi. Avtoref. dis.… kand. him. nauk. - Tashkent,  2002. - 23 s.

5. YUldashev N.H., ZHumaniyazov M.ZH., Dyusebekov B.D.,Hodzhaev O.F., Kurambaev SH.R. Razrabotka antikorrozionnogo pokryitiya na osnove gossipolovoy smolyi dlya zas`hityi oborudovaniya yoda - bromnoy promyishlennosti // Tez. dokl. Mezhd. nauch. konf. "Innovaciya -2003" -Tashkent, 2003. S. 110-111

6. Special`nyiy tehnicheskiy reglament "Trebovaniya bezopasnosti smolyi gossipolovoy" utverzhden i vveden v deystvie postanovleniem Uzbekskogo agentstva standartizacii, metrologii i sertifikacii ot 31.12.10 g. -No.1

 7. B.A.Usov, T.N.Gorbunova. Svoystva i modifikaciya bitumnyih vyazhus`hih//Sistemnyie tehnologii. Astana, 2017. -No.22. -S. 72-88. 

 8. Kurambaev SH.R., Saidov H.U., Aitova SH.K. Rezul`tatyi izucheniya processa obezvozhivaniya  gossipolovoy smolyi//Ezhemesyachnyiy zhurnal. - MNO Prospero, 2015.-No.1(13) -S. 31-34.

 9. R.S.Alibekov, B.D.Dyusebekov, S.O.Usenova. Standartizaciya fiziko-himicheskogo metoda antikorrozionnoy ustoychivosti pokryitiya na osnove gossipolovoy smolyi// Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta, 2013. -No. 2. -S. 143-148.

10. Karimov M. SH. Fiziko-himicheskie aspektyi polucheniya kompozicionnogo vyazhus`hego na osnove gossipolovoy smolyi dlya dorozhnogo stroitel`stva// Avtoref. Dis...kand.him.nauk. -Astana 2012.- 23 s.

11. ZHumaniyazov M.ZH.  Kurambaev SH.R., ZHumaniyazova D.M. Antikor-rozionnyiy sostav dlya modifikacii rzhavchinyi metallov// ZHurn. "Kompozicion materiallar" Tashkent. -2015. -No.4. - S.47-49

12. ZHumaniyazov M.ZH.,  Kurambaev SH.R. ZHumaniyazova D.ZH. Izuchenie fiziko - himicheskih harakteristok gossipolovoy  smolyi i  eyo  modificirovannyih form// ZHurn. "Molodoy uchenyiy" Moskva -2014. -No.12  (80) S 57-61.

 

* * *

UDK 631.85.661

T. I. Nurmurodov, M. P. Turaev, A. U. Erkaev, B. X. Kucharov, Z. K. Tairov, A. M. Reymov

THE STUDY OF THERMOPHOSPHATE FERTILIZING PROCESS ON THE BASE OF CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES, POTASH AND SILICA SAND

Tashkent Institute of Chemical Technology, Navoi State Mining Institute, E-mail: kbx74@yandex.ru

Abstract.Background. The main part of phosphorus and calcium in thermo alkaline fertilizers is citric form that is the latter has a prolonged effect. According to the leading agrochemists, agriculture can get a significant effect from the use of prolonged action fertilizers, which are practically not washed out and are not lost in the soil. In this regard, the development of acid - free methods of processing phosphate raw materials, including raw materials that are poor in phosphorus content, is currently relevant.

Purpose. The aim of the work is to study the basic laws of the process of thermochemical activation of natural phosphates in the presence of various salts and the creation of an effective technology for obtaining thermophosphate fertilizer.

Methodology.The study was carried out with the help of the Paulik-Paulik Erdei derivative in thetemperature range of 30-1100 ° C. The chemical composition of the solid phases, intermediate and finalproducts of the reaction, the content of P2O5, was determined by the photolorometric and Ca+2, Mg+2complexometric method.

Originality. The process of obtaining thermophosphate fertilizers based on thermo alkaline activation of low-grade phosphorites of Central Kyzylkums in the potassium salts was studied.

Findings. As a result of sintering a mixture of components (phosphorite, K2SO3 and SiO2) at a 900-1250ºC activation occurs (transfer of undeveloped forms of P2O5 in the forms assimilated by plants) phosphate raw materials. This gives a product with a content of 17.88-18.94% Р2О5 total, 48.09-50.95% CaO total, of these, the relative content of the available forms of P2O5 in 2% citric acid and 0.2 M Trilon-B is 75.89-88.86% and 68.85-76.03%, respectively, and the relative content of the available calcium ranges 78.75-89.16%.

Key words:phosphorus fertilizer, phosphorite, IR spectrum, batch, quartz sand, potassium carbonate.

Highlights:

* the regularities of the process of thermal activation of natural phosphates have been studied;

* an effective technology for obtaining thermophosphate fertilizer was created.

To cite this article: T. I. Nurmurodov, M. P. Turaev, A. U. Erkaev, B.X. Kucharov, Z. K. Tairov, A. M. Reymov. The study of thermophosphate fertilizing process on the base of Central Kyzylkum phosphorites, potash and silica sand // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.15-22.

Received: 21.05.2018; Accepted: 18.07.2018; Published: 20.07.2018.

References.

1. H.H. Postnikov.  Sb. "Issledovaniya po prikladnoy himii". -Izd. AN SSSR, 1965. - S.67.

2. N.N. Postnikov, M.G.Frenkel`, B.B.Evzlina, O.V.Vasil`eva. Soobs`henie o nauchno-tehnicheskih rabotah NIUIF, -No.2, 41 (1967).

3. G.Trommel, H.Harkort, W.Hotop. Inorg. Chem., 256, -No.4-5 (1948). F. Trombe, M Foex, Compt. rend., 236, -No.11, 1167 (1973).

4. Nurmurodov T.I., Komilov M.ZH., Turdalieva O.D., Turaev M.P. izuchenie termos`helochnoy aktivacii fosfatnogo syir`ya Central`nyih Kyizyilkumov s razlichnyimi dobavkami. // Materialyi mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii "Perspektivyi razvitiya tehniki i tehnologii gorno-metallurgicheskoy otrasli za godyi nezavisimosti Respubliki Uzbekistan" NGTI, Navoi-2011g. -S.207-208.

5. Nurmurodov T.I., YErkaev A.U., Abdurahmonov YE.  Izuchenie termos`helochnoy aktivacii fosfatnogo syir`ya Central`nyih Kyizyilkumov  s razlichnyimi dobavkami.// VESTNIK Tul`skogo gosudarstvennogo universiteta / Avtomatizaciya: problemyi, idei, resheniya / Materialyi Mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii "APIR-16", 9-12 noyabrya 2011 goda, CHast` 1. Izdatel`stvo TulGU, Tula, Rossiyskaya Federaciya. -S.255-260.

6. Nurmurodov T.I., Bekkulova A.H., Salimova D., Mardiev H., YErkaev A.U., Reymov A.M. Termos`helochnaya pererabotka fosforitov Central`nyih Kyizyilkumov na fosforsoderzhas`hie udobreniya.// Materialyi nauchno-tehnicheskoy konferencii "Aktual`nyie problemyi razvitiya himicheskoy nauki, tehnologii i obrazovaniya v Respublike Karakalpakstan", KKGU, Nukus-2011 g. 16-17 marta.-S. 186.

7. Nurmurodov T.I., Abdurahmonov YE., Turdieva O.D., Kuylieva SH.D., Umirzakova M.T., Normurodov U.S. Racional`naya tehnologiya termos`helochnoy pererabotki nizkosortnyih fosforitov.// Materialyi mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii "Sovremennyie tehnologii i innovacii gorno-metallurgicheskoy otrasli", NGGI, Navoi-2012 g.  -S. 309-310.

8. Nurmurodov T.I., Zoirova L.B., Tursunova S.U., ZHumanov YU.K., Ahtamova M. Razrabotka sposoba termicheskoy aktivacii vyisokokarbonizirovannogo fosfatnogo syir`ya.// Materialyi respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii "Perspektivyi nauki i proizvodstva himicheskoy tehnologii v Uzbekistane". Navoi, 2014 g. 23-24 may. -S.  47-48.

9. Z. Knez, A. Erkaev, M. Turaev, M. Akhtamova, J.S. Turdiev, Nurmurodov T.I. Low-grade phosphate treatment with sodium carbonate. Materialyi VIII-mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii  "Gorno-metallurgicheskiy kompleks: dostizheniya, problemyi i sovremennyietendencii razvitiya" / 19-21 noyabrya 2015 g. Navoi. S. 329.

10. Udobreniya mineral`nyie. Metodyi analiza. GOST 2851.1-759ST SYEV 2531-89,ST Syev 25-32-80, ST SYEV 3369-81) Moskva.

11. Pod redakciey I.K. Krotovoy. Metodyi analiza fosfatnogo syir`ya fosfornyih i kompleksnyih udobreniy, kormovyih fosfatov. Moskva, "Himiya". -1975g. -219 s.

12. Metodyi analiza fosfatnogo syir`ya, fosfornyih i kompleksnyih udobreniy, kormovyih fosfatov // Vinnik M.M., Erbanova L.N., Zaycev P.M., Ionova L.A. i dr. - M.: Himiya.-1974. -218 s.

 

* * *

UDK 669.849:66.081.312 

1R. D. Allabergenov, 2S. N. Rasulova, 2V. P. Guro, 2U. N. Ruziev

RHENIUM RECOVERY  FROM TAILINGS OF JSC ALMALYK GMK

1GP Central Laboratory of the State Committee of Geology of the Republic of Uzbekistan, 2Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan; vpguro@rambler.ru

Abstract. Background. On the slurry fields of the Scientific and Production Association of JSC Almalyk GMK (former UzKTZhM), in a solid and liquid state, mixtures of man-made wastes containing rhenium, Mo, W and non-ferrous metals have been accumulated. The high concentration of nitrate ions prevents the use of sorption and extraction schemes due to the attraction of rhenium.

Purpose: To develop an integrated environmentally friendly technology for processing Mo-, W-sludge with the extraction of rhenium, other valuable and useful products.

Methodology. Measurement of the redox potential of the solutions was carried out using the potentiometer EV-74. Oxidants are hydrogen peroxide, ozone, oxygen, nitric acid. Ozone was generated by an ozonator with a power of 25-50 mA. The sulfidization was carried out with ammonium sulphide. Elemental analysis was performed on ICP-MS.

Originality. A scheme for extracting rhenium with preliminary purification of solutions from admixtures of iron and copper has been proposed. It has made it possible to obtain valuable products - sulfide copper concentrate, ferruginous sediment (raw material for the production of iron wool), a mixture of sulfo-ammonium-sodium nitrate with micro elements (fertilizer for farming).

Findings. A technological scheme for processing rhenium-containing nitrate-sulfate solutions of the tailing dump with rhenium extraction was developed and successfully tested. Its elements: purification from Fe, Si, P, Sb, obtaining of collective rare metal concentrate, separation of Mo, W, Re, passing reception of saltpeter.

Key words: slimes, rhenium, nitrates, rare and non-ferrous metals.

Highlights:

* a scheme for purification of rhenium-containing sludges from Fe, Si, P, Sb;

* collected rare metal concentrate was obtained;

* the scheme of separation of Re, Mo, W has been tested.

To cite this article: S. N. Rasulova, V. P. Guro, R. D. Allabergenov, U. N. Ruziev. Rhenium recovery  from tailings of JSC Almalyk GMK // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.22-29.

Received: 01.05.2018; Accepted: 02.07.2018; Published: 20.07.2018.

References

1. Bibikova V.I., Baryishnikova S.M. Izvlechenie reniya iz azotnokislyih reniysoderzhas`hih rastvorov. - Tr. IV Vsesoyuzn. soves`haniya po probleme reniya. -M.: Nauka, 1976, S. 70-74.

2. Blohin A.A., Pak V.N. Izvlechenie reniya iz azotno-sernokislyih rastvorov sil`noosnovnyimi anionitami // Cvetnyie metallyi,1982, No.6.-C.69-71.

3. Zelikman A.N.. Metallurgiya tugoplavkih redkih metallov. - M.: Metallurgiya, 1986, S.151.

4. Milusheva M.A. i dr. Izvlechenie molibdena i reniya iz rastvorov azotno-sernokislogo vyis`helachivaniya molibdenovyih koncentratov.- "Kompleksnoe ispol`zovanie mineral`nogo syir`ya", 1986, No.11, s.53-55.

5. A.G. Kasikov,  A.M. Petrova, Russian Journal of Applied Chemistry, ISSN 1070-4272, 2009, Vol. 82, No. 2, pp. 197?203. © Pleiades Publishing, Ltd., 2009.

6. Palant A.A., Troshkina I.D. CHekmarev A.M. Metallurgiya reniya. -M.: "Nauka",  2007. -187 s.

7. Lukomskaya G.A. Issledovanie i razrabotka tehnologii izvlecheniya medi i reniya iz promyivnoy kislotyi sernokislotnogo ceha s provedeniem opyitno-promyishlennyih ispyitaniy i vnedreniem. - Otchet Nauchno-tehnicheskogo i uchebno-proizvodstvennogo centra "Fan" AGMK. - g. Almalyik, 1998. - 26 s.

8. Polyakov B.I. Vyidelenie malyih kolichestv reniya iz rastvorov slozhnogo sostava. - Tr. IV Vsesoyuzn. soves`haniya po probleme reniya. - M.: Nauka,1976. - S. 69-70. 

9. Patent SSHA ¹ 4075278, 1978 - Byull. izobreteniy, Tom 967, No.3. Gravey et.al. Process for recovering molybdenym values from spend catalysts.

10.  Zayavka YAponii No.60-258434, 2005. - Sposob izvlecheniya reniya. Odo Syuiti. - Registr. 20.12.2005.

11. Rasulova S.N., Guro V.P., Ibragimova M.A., Safarov E.T. Okislenie i passivaciya poverhnosti sul`fidnyih rud // Uzb. himich. zh. - 2018.- No.1. - S.16-22.

12. SHoinbaev A.T. i dr. Sposob pererabotki sul`fidnyih molibdenitovyih koncentratov.- Patent IHDP 9900141.1 (1999, KZ,UZ).

13. SHoinbaev A.T., Dadabaev A.YU. Issledovanie usloviya nizkotemperaturnogo obzhiga sul`fidnogo reniysoderzhas`hego molibdenovogo syir`ya. - Gidrometallurgiya redkih metallov.- Almatyi; Institut Metallurgii i Obogas`heniya AN KazSSR, 1987, S. 36-40.

14. Lukomskaya G.A., Pileckiy V.M. Sposob izvlecheniya reniya iz sernokislyih rastvorov, soderzhas`hih med`, myish`yak i drugie tyazhelyie metallyi. - Oficial`nyiy byull. Gos.pat.vedomstva RUz, No.6(38). - 2001, S.30.

 

* * *

УДК-678.744.628.543;54.18.

K.G.Mukhamedov, SH.A.Mutalov

WASTEWATER TREATMENT FROM HEAVY METAL IONS WITH FLOCCULANTS BASED ON FURAN COMPOUNDS

Tashkent Institute of Chemical Technology, E-mail: txti_rektor@edu.uz

Abstract.Background. The problem of surface and groundwater protection from industrial and domestic pollution is one of the most important state tasks. The increased requirements for environmental protection activities, as well as the problem of the depletion of natural resources, call for a rational approach to the creation of low-waste technological cycles and the integrated use of raw materials. The most promising methods of wastewater treatment of heavy metal ions are reagent based on the transfer of ions into insoluble compounds, falling out in the form of a solid phase.

Purpose. The aim is to study the purification of sewage from galvanic production from heavy metal ions with flocculants based on furan compounds.

Methodology. A sedimentation analysis of wastewater was carried out after treatment with FeSO4, Ca(OH)2 without flocculants and in the presence of FLAP-1 and FEAP-2 flocculants  To determine the particle size and fraction fraction, we performed. The kinetics of precipitation of metal hydroxides and the properties of sediments having a greenish-brown color were studied in a Uken device during completely settle of the suspension.

Originality. The first studied was a process of coagulation with various coagulants, as well as the kinetics of clarification of wastewater without and in the presence of flocculants. The optimal conditions for the process of wastewater treatment from heavy metal ions have been found.

Findings. Studies on the development for treating wastewater method from heavy metal ions show that the reagent method allows purifying wastewater to the maximum permissible standards. In addition, the use of new synthesized polymer flocculants of “F” series accelerates the deposition of the dispersed phase by 6-7 times and increases the degree of clarification of treated wastewater, which makes it possible to develop a local water purification system.

Key words:heavy metals, flocculant, carboxyl, purification, wastewater, coagulation, environment, sediment, properties.

Highlights:

* reagent method allows to purify sewage to the maximum permissible standards;

* new synthesized polymeric flocculants accelerate the precipitation of dispersed phases.

To cite this article: K. G. Mukhamedov, SH. A. Mutalov. Wastewater treatment from heavy metal ions with flocculants based on furan compounds // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.29-35.

Received: 04.05.2018; Accepted: 04.06.2018; Published: 20.07.2018

References

1. ZHohova O. K., Bogachev N. A., Blinov A. A., Butov G. M., Utkina E. E., Byikadorov N. U. Sposob polucheniya vodorastvorimogo reagenta dlya ochistki prirodnyih i stochnyih vod (variantyi) : Pat. 2495829 Rossiya, MPKC02F 1/52 (2006.01)%C02F 1/56 (2006.01) /.; VolgGTU. - N 2012133809/10; Zayavl. 07.08.2012; Opubl. 20.10.2013;s.26-32

2. Volkov V.N., Burmistrova O.N., Gorbunov S.A. Ispol`zovanie flokulyantov dlya ochistki proizvodstvennyih stochnyih vod //ZH. YEnergetik. No.8   2015;s. 30-33.

3. Kurbangaleeva M.H., Pergushova L.R., Hasanova A.A. Issledovanie vliyaniya flokulyantov na process otstaivaniya shlama rassoloochistki//  Bashkirskiy himicheskiy zhurnal. T. 23 No.3 . 2016. S. 68-70.

4. Kurbangaleeva m. H., pergushova l. R.,hasanova a. A. Primenenie flokulyantov dlya uskoreniya processa otstaivaniya tverdoy chasti distillernoy suspenzii - othoda sodovogo proizvodstva//izvestiya ufimskogo nauchnogo centra ran No.3 . 2016.S. 23-25.

5. Wang Sen, Liu Charles, Li Qilin. Impact of polymer flocculants on coagulation-microfiltration of surface water // Water Res. - 2013. - 47, No.13. - S. 4538-4546.

6. Meng Duo, Ni Caihua,  Zhu Changping, Huang Bo. Polucheniya flokulyanta na osnove modificirovannogo al`ginata i ego primenenie dlya udaleniya ionov tyazhelyih metallov.// Huanjiing huaxue=Envir.chem. 2013. 32, No.2, s.249-252.

7. Alekseeva L. P., Egorov V. F., Staroselec L. N., Panicheva S. A., Adaeva S. N. Snizhenie koncentracii ostatochnogo alyuminiya v pit`evoy vode na YUzhnoy vodoprovodnoy stancii g. YAroslavlya / // VST: Vodosnabzh. i san. tehn. - 2013. – No.2. - S. 16-21.

 

8. Bolotskiy D. A. Osobennosti prakticheskogo primeneniya koagulyantov i flokulyantov // Upravlenie vodnyimi resursami v promyishlennosti 2013: Sbornik dokladov III-Mezhdunarodnoy mezhotraslevoy prakticheskoy konferencii, Moskva, 2013. - M., 2013. - S. 70-74.

9. Wang Sen, Liu Charles, Li Qilin. Impact of polymer flocculants on coagulation-microfiltration of surface water // Water Res. - 2013. - 47, No.13. - S. 4538-4546.

10. Hankins Nicholas P., Lu Na, Hilal Nidal Enhanced removal of heavy metal ions bound to humic acid by polyelectrolyte flocculation//Separ. and Purif. Technol. N 1, 2006, t.51, str.48-56.

11. Malyisheva ZH. N., Dryabina S. S., Navrockiy A. V., Kupcov A. V., Zubreva YU. S., Novakov I. A. Mnogokomponentnyie flokuliruyus`hie sistemyi na osnove kationnyih poliyelektrolitov//ZH. prikl. himii No.11, 2009, t.82, str.1881-1886.

12. Li Jie, Meng Jie, Huang Xiaobo, Cheng Yixiang, Zhu Chengjian: A highly selective fluorescent sensor for Hg{2+} based on the water-soluble poly(p-phenyleneethynylene)//Polymer No.5, 2010, t.51, str.3425-3430.

 

* * *

UDK 54.058

1M. M. Yakubov, 1D. B. Kholikulov, Z. R. Kadyrova, S. N. Rasulova, V. P. Guro

CLEANING WASTEWATER OF COPPER PRODUCTION WITH OZONE

1Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Tashkent Uzbekistan

Abstract. Background.  At present, the design capacity of the mining complex of JSC “Almalyk Mining and Metallurgical Company” is equal to 31million tons per year for the extraction of copper from copper ore, and 0.5 million tons from lead-zinc ore. The smelter is the final link in the copper chain of JSC “Almalyk GMK”. In the production of metals, solid wastes and waste water are formed, which pollute the environment and lose valuable components. One of the "environmentally friendly" technologies is the technology of purification with ozone. In practice, it is not possible, as a rule, to complete the oxidation with complete mineralization of the organic compounds present in the solution. Hence, there is a need to monitor the quality of water after ozonization for a number of chemical and sanitary-hygienic indicators. Metal ions after ozonization are precipitated in the form of insoluble hydroxides. Extraction of iron, rare metals in one product, i.e. concentrate, could supply ferrous metallurgy with raw materials for obtaining special grades of steel. For this reason, waste solutions of copper production must be subjected to complex processing with the separation of all valuable components from them. The purpose of this work is to investigate the possibility of extracting metals from waste solutions of copper production of JSC “Almalyk GMK” containing metals, from which it is expedient to obtain not only heavy non-ferrous metals, but also rare, noble, ferrous metals and nonmetallic raw materials.

Methodology.When performing the experiments, spectrophotometric analysis methods were used, a generator was used to ozonize solutions.

Originality.For the first time, the ozonation method for waste water for extraction of Fe, Zn, Cu has been applied.It was found that for 8 hours of treatment the metal concentrations (Fe, Zn, Cu) decreased to <0.1 mg / l, which is an order of magnitude lower than the maximum permissible concentration of metals in water. The pH of the solution increased from 5.5 to 7.5.

Findings. As a result of studies of the dependence of the degree of purification of waste solutions of the copper production of the plant on the pH of the solution, the optimum pH value is determined, at which the complete precipitation of metal ions is achieved: pH 8-9. The found technological solutions can be applied in other industries related to the processing of metal-containing products.

Keywords: ozone, metal, bubbling, absorber, extraction, sediment, concentration.

Highlights

* during 8 hours of treatment, the concentrations of metals decreased to <0.1 mg / l.

* the maximum extraction of metals in the sediment is observed at pH 8 ÷ 9.

To cite this article: M. M. Yakubov, D. B. Kholikulov, Z. R. Kadyrova, S. N. Rasulova, V. P. Guro. Cleaning wastewater of copper production with ozone // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.35-41.

Received: 30.04.2018; Accepted: 31.05.2018; Published: 20.07.2018

References

1. Sanakulov K.S. Nauchno-tehnicheskie osnovyi pererabotki othodov gorno-metallurgicheskogo proizvodstva. Izdatel`stvo "Fan" AN RUz, 2009. -431 s.

2. Abdurahmanov S.A., Holikulov D.B., Safarov U.O., ZHumaev M.N., Huzhakulov N.B. Metodyi ochistki stochnyih vod ot organicheskih ves`hestv i ionov tyazhelyih cvetnyih metallov. Materialyi VIII mezhdunarodnoy nauch.-tehn. konf. "Gorno-metallurgicheskiy kompleks: dostizheniya, problemyi i sovremennyie tendencii razvitiya". Navoi. 19-21 noyabrya 2015 goda. -S.117.

3. Romanteev YU.P., Byistrov V.P. Metallurgiya tyazhelyih cvetnyih metallov. M.: Izdatel`skiy Dom MISiS, 2010. -575 s.

4. Gutman A.I., Kogan B.I., Plotnikov N.I. Ochistka stochnyih vod zolotoizvlekatel`nyih fabrik // Cvetnyie metallyi, 1981. -No.10. -S.78-87.

5. Ivleeva A.M., Obrazcov S.V., Orlov A.A. Sovremennyie metodyi ochistki vodyi. Tomskiy  politehnicheskiy universitet, Tomsk, 2010. -78 s;

6. Holikulov D.B., Kurbonov SH.K., Abdurahmanov S.A., Rahmonov I., Pulatov B. Izuchenie sposobov polucheniya ozona. Materialyi VIII mezhdunarodnoy nauch.-tehn. konf. "Gorno-metallurgicheskiy kompleks: dostizheniya, problemyi i sovremennyie tendencii razvitiya". Navoi. 19-21 noyabrya 2015 goda. - S.390.

7. Mosin O.V. Ispol`zovanie ozona v vodopodgotovke. //Santehnika, 2011, 4. -S. 47-49.

8. Holikulov D.B., YAkubov M.M., Boltaev O.N., Ekubov O.M. Ochistka stochnyih vod ozonom. Materialyi Respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii. "Novyie kompozicionnyie i nanokompozicionnyie materialyi: struktura, svoystva i primenenie". Toshkent. GUP "Fan va tarakkiyot", 2018. -S.136-138.

9. Draginskiy V.L., Alekseeeva L.P., Samoylovich V.G. Ozonirovanie v processah ochistki vodyi./pod obs`hey red. V.L.Draginskogo.-M.:DeLi print, 2007.

 

* * *

UDK 669.53:661.183.1

E.E. Ergozhin, T.K. Chalov, T.V. Kovrigina

SYNTHESIS AND RESEARCH OF MEMBRANES FOR WATER TREATMENT PROCESSES

JCS «A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences», Almaty, Republic of Kazakhstan, kovriginatat@mail.ru

Abstract. Background. With the growth of the world's population and the development of industry and agriculture, the scarcity of water resources is increasingly felt, which is exacerbated not only by increased water consumption and the reduction of clean water, but also by deterioration in the quality of natural sources as a result of pollution. The lack of fresh water in the coming years of this century will be one of the most formidable environmental problems. Therefore, the creation of industries with a minimum water consumption, technological schemes for re-use of water today remains relevant.

Purpose. Development of technology for the production of ion-exchange polymers and the creation on their basis of environmentally friendly electro- and baromembrane technologies that ensure the purification of industrial effluents of petrochemical production with the goal of providing circulating water supply.

Methodology. Electrochemical properties of membranes are determined using certified and known techniques on modern instruments. Electron microscopy and mercury porosimetry were used to determine the pore size of the resulting ion-exchange materials.

Originality. Membranes of various types have been synthesized and their electrochemical properties have been studied on pilot electrodialysis cells. Purification of technological condensate of LLP “Pavlodar Petrochemical Plant” from phenol and ammonium nitrogen was carried out.

Findings. Methods for obtaining new ion-exchange membranes based on nitrogen- and oxygen-containing starting compounds and some di- and polyamines have been developed. Pilot electrodialysis and reverse osmosis systems were manufactured. As a result of the tests, a reverse osmosis method using CPA membranes was chosen and a technological scheme for purifying process condensate from phenol and ammonium nitrogen was approved. It was found that the preliminary oxidation of the condensate with ozone in an alkaline medium makes it possible to increase the degree of its purification by phenol up to 85% and to 93% in ammonium nitrogen.

Key words: membranes, exchange capacity, pilot electrodialysis unit, condensate.

Highlights:

* synthesis and study of the electrochemical properties of membranes

* production of pilot electrodialysis and reverse osmosis systems

* cleaning of process condensate of petrochemical production from phenol and ammonium nitrogen

To cite this article: E. E. Ergozhin, T. K. Chalov, T. V. Kovrigina. Synthesis and research of membranes for water treatment processes  // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.41-54.

Received: 06.06.2018; Accepted: 13.07.2018; Published: 20.07.2018

References

1. Ergozhin E.E., Chalov T.K., Khakimbolatova K.Kh. Membrany i membrannye tehnologii. - Almaty: IP «Beketaev». - 2017. - 260 s. 

2. Tashlykov E.I., Zabolockij V.I., Gorbunov M.V., Tskhai A.A., Kaminskij Yu.N., Shubin D.A. Gibridnaya baroehlektromembrannaya ustanovka dlya polucheniya sverhchistoj vody // Rossijskaya konf.-shkola s mezhd. uchastiem «Ionnyj perenos v organicheskih i neorganicheskih membranah». - Krasnodar, 2006. - S. 146-148.

3. Yurchevskij E.B., Pervov A.G., Pichugina M.A. Ochistka vody ot organicheskih zagryaznenij s ispol'zovaniem membrannyh tekhnologij vodopodgotovki // Ehnergosberezhenie i vodopodgotovka. - 2016. - No. 5. - S. 32-45.

4. Membrany i membrannye tekhnologii. Otv. redaktor A.B. Yaroslavcev. - M.: Nauchnyj mir, 2013. - 612 s.

5. Pabby A.K., Rizvi S.S.H., Sastre A.M. Handbook of membrane separations. - Francis: Taylor, 2009. - 1184 r.

6. Reverse Osmosis and Nanofiltration (M46), Second Edition, Softbound // American Water Works Association. - 2007. - 226 p.

7. Svitcov A.A. Membrannye tekhnologii v Rossii // The Chemical Journal. - 2010. - No. 10. - S. 22-26.

8. Vorob'ev I.V., Kuvshinnikov I.M. Fiziko-himicheskie i tekhnologicheskie osnovy glubokoj ochistki prirodnoj vody i promyshlennyh stokov ot primesej nefteproduktov i drugih organicheskih soedinenij // Energosberezhenie i vodopodgotovka. - 2013. - No. 1. - S. 2-6.

9. Tarnopol'skaya M.G. Praktika zashchity vodnyh resursov ot vrednyh primesej v sistemah vodosnabzheniya i vodootvedeniya // Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie. - 2012. - № 9 (57). - S. 56-63.

10. Balandina A.G., Hangil'din R.I., Ibragimov I.G., Martyasheva V.A. Razvitie membrannyh tekhnologij i vozmozhnost' ih primeneniya dlya ochistki stochnyh vod predpriyatij himii i neftekhimii // Neftegazovoe delo. - 2015. - No. 5. - S. 336-375.

11. Vol'fkovich Yu.M. Metod ehtalonnoj kontaktnoj porometrii // Trudy Vseros. nauchn. konf. «Membrany-2007». - M., 2007. - S. 93.

12. Ergozhin E.E., Chalov T.K., Tskhai A.A., Kovrigina T.V., Khakimbolatova K.Kh. Elektrodializnye opresnitel'nye ustanovki s primeneniem interpolimernyh membran // Zhurnal «Voda: himiya i ehkologiya». - 2011. - No. 7. - S. 25-32.  

13. Krylov I.O., Anufrieva S.I., Isaev V.I. Ustanovka doochistki stochnyh i livnevyh vod ot nefteproduktov // Ehkologiya, i promyshlennost' Rossii. - 2002. -No.2. - S. 17-20.

14. Mosin O.V. Baromembrannye processy i apparaty dlya vodopodgotovki // Santekhnika, otoplenie, kondicionirovanie. - 2013. - No. 2 (134). - S. 34-42.

15. Yagafarova G.G., Aminova A.F., Suhareva I.A., Hangil'dina A.R., Hangil'din R.I. Razrabotka metoda ochistki stochnyh vod ot trudnookislyaemyh organicheskih soedinenij // Voda: himiya i ehkologiya. - 2016. - No.1. - S. 24-29.

16. Pervov A.G., Matveev N.A. Racional'noe ispol'zovanie vody na osnove tekhnologii obratnogo osmosa dlya vodopodgotovki i ochistki stochnyh vod // Sb. dokladov V nauchno-prakt. konf. "Sovremennye metody vodopodgotovki i zashchity oborudovaniya ot korrozii i nakipeobrazovaniya". - M., 2013. - S. 38-44.

17. Gafurov N.M., Kuvshinov N.E. Obshchie svedeniya o membrannoj tekhnologii ochistki vody // Mezhd. nauchn. zhurn. "Innovacionnaya nauka". - 2016. –No.4. - S. 65-66.

18. Alkenova G.T., Kovrigina T.V., Chalov T.K., Ergozhin E.E. Electro- and Baromembrane Methods of Petrochemical Enterprises' Wastewater Treatment // Remediation. - 2015. - Vol. 25, Issue 4. - P.111-126.

 

* * * 

UDK 631.1:633/635

S. Usmanov

Message 1. INVESTMENTS IN THE HORTICULTURE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR INTRODUCTION  MERS MICROFERTILIZER

Institute of Chemical Sciences named after A.B. Bekturov, JSC, Almaty, Kazakhstan Scientific and Production Association Ana Zher, LLP, Almaty, Kazakhstan

Abstract.Background. The problems of farming and horticulture are land degradation due to the use of mineral fertilizers.

Purpose.Participation in the implementation of the "Action Strategy" in 3 and 4priority trends by investing in the new generation of biopreparations - in the horticulture of the Republic of Uzbekistan with MERS microbiofertilizer.

Methodology. Carrying out income calculations based on an additional yield in using MERS microbiofertilizer on the seedings of the Republic of Uzbekistan through 2018-2021.

Originality. For the first time in world practice, a basic framework and a breakthrough innovative source of financing and a mechanism for allocating funds for participation in the implementation of priority directions for the development and liberalization of the economy and the development of the social sphere of the Roadmap for the Strategy for Action for 2019-2023 are invested by the MERS microbiodefense and cash from the sale additional crop of agricultural crops and products of their deep processing, obtained with the use of micro-fertilizer MERS

Findings. Investing of MERS in the crop production of Uzbekistan may provide an income from selling the additional yield:

- in 2019 in the area of 100 thousand hectares - 79.168 million US dollars;

- in 2020 in the area of 300 thousand hectares - 273,504 million US dollars;

- in 2021 in an area of 1,000,000 hectares - 791.68 million US dollars;

- in 2022 in an area of 3,000 thousand hectares - 2,735.04 million US dollars.

Keywords: MERS microbiodefertilizer, agricultural crops, yield increase,

Highlights:

* determination of the basic fundamentals and sources of financing;

* participation in the implementation of priority trends for the development

* liberalization of the economy and development of social sphere

To cite this article: S. Usmanov. Message 1. Investments in the horticulture of the Republic of Uzbekistan for introduction MERS microfertilizer // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.54-60.

Received: 06.06.2018; Accepted: 13.07.2018; Published: 20.07.2018

References

1. Arsenov, V. V. Innovacionnoe razvitie agropromyishlennogo kompleksa / V.V. Arsenov, P.I. Ivancov. - M.: Akademiya upravleniya pri Prezidente Respubliki Belarus`, 2012. - 164 c.

2. Babaev A.H. Voprosyi ocenki kachestva vodyi dlya celey orosheniya i obvodneniya. V sb.: Ispol`zovanie presnyih i mineralizovannyih vod pri oroshenii i promyivke zemel`. M., 1973, s. 12-23.

3. Avdonin N.S. Pochvyi, udobreniya i kachestvo rastenievodcheskoy produkcii / N.S. Avdonin. - M.: Kolos, 1979. - 302 s.

4. Kim M. O poteryah urozhaya na zasolennyih pochvah//Sel`skoe hozyaystvo Uzbekistana. - 2001, Nr2,29 s.

5. Muhortov, S.YA.Zasuhi, suhovei i ih vliyanie na proizvodstvo produkcii rastenievodstva lekciya S.YA. Muhortov, V.V. Ryabchikova. Voronezh Gos. Agrar. un-t ., 2013. - 38 s. il.bibliogr. S 36- 37.

6. S. Usmanov, D.A. Idrisov, A.O. Isekeshev, B.N. Ablazimov "Strategicheskaya politika himizacii agropromyishlennogo kompleksa Respubliki Kazahstan pri vstuplenii ee v VTO". - Almatyi: 2004.-200 s.

7. Martyinov V.A., Dyinkin A.A., Machavariani G.I. Mir na rubezhe tyisyacheletiy (prognoz razvitiya mirovoy yekonomiki do 2015g.). -M.: "Izdatel`skiy Dom NOVYIY VEK", 2001.-592 s.

8. UsmanovS., Idrisov D.A., Saparov A. Ispol`zovanie neischerpaemoy yenergii pochvennyih mikro- i makroorganizmov - novoe napravlenie v obespechenii produktami pitaniya naseleniya nashey planetyi v XXIveke. Kniga 2  - Vliyanie mikrobio- i  makrobioudobreniy semeystva MYERS na vosproizvodstvo pochvennogo plodorodiya, povyishenie kachestva i produktivnosti sel`skohozyaystvennyih kul`tur". - Almatyi, 2011 g. - 168 s.

 

* * *

UDK 631.842.4

M.U. Turdialiyev, Sh.S. Namazov, A.R. Seytnazarov, U.K. Ahmedov

INFLUENCE OF THE DISPERSION OF BENTONITE CLAYS ON THE BASIC PROPERTIES OF AMMONIUM GRANULES

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Tashkent Uzbekistan

Abstract.Background. Ammonium nitrate has one serious drawback - caking during transportation and storage. Plants in Uzbekistan use caustic magnesite and brucite as additives to remove cake, which they buy from abroad.

Purpose. Study of the process of obtaining nondegradable nitrate by adding finely dispersed bentonite clays of the Navbahor, Lagon, Azkamar and Kattakurgan deposits to NH4NO3 fines before its granulation.

Methodology.Non-caking nitrate pellets are obtained by adding 99.55% NH4NO3 melt before granulation. The strength of the granules of the product is measured on a MIP-10-1 device, the cakeability is determined by the express method, the volume porosity and the dissolution rate by visual methods.

Originaliti. It was found that the more the amount and the dispersity of bentonite clay, the lower the cakeability, porosity and absorbency of the solar oil, and the higher the strength and solubility in water of granules of niter.

Findings. It was shown that the smallest cakeability (1.28 kg / cm2) is observed at a particle size of 0.02 mm of Azkamar bentonite clay and a weight ratio of niter to clay of 100: 2.0, and the highest (3.15 kg / cm2) with a particle size of 0.25 mm of Kattakurgan bentonite clay and a ratio of nitrate to clay 100: 0.5. With the decrease in the dispersion of bentonite particles, the strength of the granules increases monotonically, but with an increase in the mass fraction of bentonite, this index increases sharply.

Key words: ammonium nitrate, fusion, bentonite powder, caking, strength, porosity, absorbability.

Highlights.

* bentonite powders eliminate the caking capacity of ammonium nitrate.

* they improve its physical-chemical and commercial properties.

* bentonite clays can completely replace imported additives - magnesite and brucite.

To cite this article: M. U. Turdialiyev, Sh. S. Namazov, A. R. Seytnazarov, U. K. Ahmedov. Influence of the dispersion of bentonite clays on the basic properties of ammonium granules  // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.60-68.

Received: 12.07.2018; Accepted: 18.07.2018; Published: 20.07.2018

References.

1. Tehnologiya ammiachnoy selitryi / M.E.Ivanov, V.M.Olevskiy, N.N.Polyakov, I.I.Strizhevskiy, M.L.Fred, YU.V.Cehanskaya.- M.: Himiya, 1978g. - 312 s.

2. Avt. sv. SSSR ¹ 426451. Sposob polucheniya granulirovannoy ammiachnoy selitryi. / Polyakov N.N., Nizyaev V.M., Kantor A.S., Vasyutin M.N., Basova R.P., Kondrasheva V.P., Kambulova L.D., Olevskiy V.M. - 1974, Byull. Nr.18.

3. Polyakov N.N., Kantor A.S, Grishaeva O.S. Stabiliziruyus`hee deystvie fosfatno-sul`fatnoy dobavki na plav ammiachnoy selitryi pri ego uparke // Azotnaya promyishlennost`. - 1974. - Nr.3. - S.15-17.

4. Brown M.L., Green A.W., Blanton E.L. // Journal Agr. Food Chem. - 1968. - v.16, Nr.3. rr.373-377.

5. Fridman S.D., Skum L.S., Demchenko V.A., Kirindasova R.YA., Dubova V.N., Belyaeva N.N. Poluchenie i svoystva granulirovannoy ammiachnoy selitryi s bentonitovoy dobavkoy // Tr. Gos. nauch.-issled. i proekt. in-ta azotnoy promyishlennosti. - 1974, Vyip. 24. - S.15-21.

6. Avliyakulov A., Tungushova D., Slesaryova L.S. Primenenie agrorud pod hlopchatnik // Sel`skoe hozyaystvo Uzbekistana. - 2003. - Nr.9. - S.15.

7. Turdialiev U.M., Namazov SH.S., Reymov A.M., Seytnazarov A.R., Beglov B.M. Neslyozhivayus`hayasya ammiachnaya selitra s dobavkoy bentonitovoy glinyi Kattakurganskogo mestorozhdeniya. // Himicheskiy zhurnal Kazahstana. - Almatyi, 2016. - Nr.1. - S. 390-404.

8. Turdialiev U.M., Namazov SH.S., Seytnazarov A.R., Beglov B.M. Neslyozhivayus`hayasya Ammiachnaya selitra s dobavkoy bentonita Azkamarskogo mestorozhdeniya // Uzbekskiy himicheskiy zhurnal. - Tashkent, 2016. - Nr.3. - S. 56-92.

9. Turdialiev U.M., Namazov SH.S., Reymov A.M., Seytnazarov A.R., Beglov B.M. Neslyozhivayus`hayasya ammiachnaya selitra s dobavkoy bentonitovoy glinyi Navbahorskogo i Lagonskogo mestorozhdeniy // Himicheskaya promyishlennost` segodnya. - Moskva, 2016. - Nr.8. - S.36-43.

10. Turdialiev U.M., Namazov SH.S., Reymov A.M., Mirsalimova S.R., Beglov B.M. Vliyanie ishodnoy vlazhnosti bentonita na svoystva ammiachnoy selitryi, soderzhas`hey ego v kachestve dobavki // Himicheskaya promyishlennost`. - Sankt-Peterburg, 2015. - Nr.6. - S. 280-288.

11. GOST 21560.2-82. Udobreniya mineral`nyie. Metodyi ispyitaniy. - M.: Gosstandart, 1982, 30 s.

12. Olevskiy V.M., Polyakov N.N. i dr. Rezul`tatyi promyishlennyih ispyitaniy ammiachnoy selitryi na slyozhivaemost` i rassyipchatost` // Referativnyiy sbornik "Azotnaya promyishlennost`". // M.: NIITYEHIM, 1974. - S. 6-8.

 

* * *

ORGANIC CHEMISTRY

 

UDK 541.183

D. A. Khandamov, S. Z. Muminov, R. Zh. Eshmetov

ADSORPTION OF TOLUENE ON MODIFIED ADSORBETES

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Tashkent Uzbekistan

Abstract. Background.The ability of adsorbing alkaline montmorillonite, extracted from the bentonite deposit Navbahor isn’t  high. Therefore, adsorbents are received by modifying them in different ways. The obtained modified adsorbents size, charge and appearance of montmorillonite layer of modificators due to the nature of thermal treatment in the dependence on the volume of adsorptions were not studied.With this aim, it is necessary to consider the adsorption of toluene vapors in modified adsorbents of thermal treatment at different temperatures.

Purpose. The investigation of the structure and sorption of adsorbents based on the adsorption of toluene vapor in modified organic and inorganic cations and modified clay adsorbents.

Methodology.The  sensitive quartz-sensitive spiral instrument of highly-vacuum McBine in the laboratory was used to obtain the isoterm of  adsorbent of toluene vapor in modified adsorbents.

Originality. For the first time were shown, the modifying adsorbents, depending on the ability to absorb the molecule of toluene.

Findings. It has been found that modified adsorbents are capable of adsorbing adsorbents on the base of  the adsorption of toluene vapor in NaМн<ПГАМ<МАМ<ЭАМ<РуМ<ТМАМ.  In the investigated  systems, the adsorbed amount was increased by 7.32% in MAM-2, 1.72% in ЭAM-2, 1.65% in РуM-2, 4,66 % in TMAM-2. The changes in microcircuits and grain sizes in the obtained adsorbents were confirmed by the change of the nature of  modifier.

Key words: montmorillonite, adsorption, desorption, isotherm, toluene, adsorbents, porosity, vapor, cations.

Highlights:

* we learned how the molecules of toluene are adsorbed in modified adsorbents.

* polyglycosylium montmorillonite 773 K was subjected to heat treatment,

* the polyglycosylium cations switched to the mode of an aluminum oxide classter case.

To cite this article: D. A. Khandamov, S. Z. Muminov, R. Zh. Eshmetov. Adsorption of toluene on modified adsorbetes // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.69-75.

Received: 11.05.2018; Accepted: 11.06.2018; Published: 20.07.2018

References.

1. www.bentonite.uz

2. Nuriddinova F.M. Pardozlash fabrikalaridagi o?ava suvlar tarkibidan aktiv bўyovchi moddalarni adsorbciyalash // Uchenyiy XXI veka. Tez. Dokl.- Tashkent 2016. Nr 2-1 S.11-15.

3. SHaripov A. Mahalliy hom ashyolar asosidagi oltingugurt saqlovchi dori vositalarni ishlab chiqish va standartlash: Avtoref...dokt..farmac...nauk. T. 2016.- 28 s.

4. Salihanova D.S. Mahalliy bentonitlarini kislotali faollashtirishning hususiyatlari // Ўzbekiston kimyo zhurnali. - 2016. - Nr4. -.22-28 b.

5. Muminov S.Z., Handamov D.A., Rahimova GB. Ravnovesnaya adsorbciya parov benzola na alkilammonievom montmorilllonitah // Kollodnyiy zhurnal 2015, T.:77. Nr5.S.676-690.

6. Muminov S.Z., Handamov D.A., Adsorbciya metanola na degidratirovannyih modificirovannyih montmorillonitah // Ўzbekiston kimyo zhurnali T.: 2009. № 5. S.12-15.

7. Vargaftik N.B. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam gazov i zhidkostey. M.: Nauka, 1972. 720 c.

8. Kiseleva A.V., Drevinga V.P YEksperimental`nyie metodyi v adsorbcii i hromatografii. - Moskva.:MGU, 1975. - 447 s.

9. Muminov S.Z., ?ulomova D.B., Oripov YE.O. Montmorillonit mikro?ovakligini turli gidroksialyuminiy kationlari ta``sirida ўzgarishi va karbonvodorodlar adsorbciyasi // Ўzbekiston kimyo zhurnali.,: 2004. Nr 4. B. 8-11.

10. Vyacheslavov A.S., Efremova M. Opredelenie plos`hadi poverhnosti i poristosti materialov metodom sorbcii gazov. Metodicheskaya razrabotka. - Moskva. 2011. - 64 s.

11. Muminov S.Z., Handamov D.A., Agzamhodzhaev A.A. Teplota adsorbci parov benzola i toluola na poligidroksialyuminievom montmorillonite. //Fizicheskoy himii. M.:2014. T.88. Nr9. S.1399-1403.

12. Ruzimuradov O. N., Nurmanov S. Ctrukturno-sorbcionnyie issledovaniya polimer-templatirovannyih titanovyih poristyih materialov // Vestnik NUUz. - Tashkent, -2010. -Nr 4. S.72-75.

 

* * *

UDK 541.64:543.544. 668.411:674.032.14

1G.P.Aleksandrova, 2A.S.Boymirzaev, 1B.G.Sukhov

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF MODIFICATION OF ARABINOGALACTAN MATRIX ON THE PROCESS OF FORMATION OF METALPOLYMER NANOBIOCOMPOSITES BY METHOD OF EXCLUSION CHROMATOGRAPHY

1Irkutsk Institute of Chemistry. A.E. Favorsky, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ul. Favorsky, 1, Irkutsk, 664033, Russia

2Namangan Engineering and Technology Institute, Kasansay, 7, Namangan, 160115 Uzbekistan, azamat58@mail.ru

Abstract.Background. Galactose containing plant polysaccharides have wide range applications as biologically active substances. Study of formation regularity of nanoparticles in arabinogalactan solutions, possibility of regulation their size characteristics in change of synthesis conditions allow to get fundamental information about nanoparticle condition of substance.

Purpose. Study of the modification of arabinogalactan matrix in the formation of metal-containing nanobiocomposites by analyzing the change in its molecular mass characteristics under the influence of noble metal nanoparticles formed in its matrix.   

Methodology.Exclusion liquid chromatography, transmission electron microscopy, atomic absorption spectrometry.

Originality. For the first time, the use of the method of exclusion chromatography in studying the functions of the arabinogalactan matrix during the formation of metal-containing nanobiocomposites is a productive approach and makes it possible to reveal the essential regularities of the nanoscale state.

Findings. With the help of transmission electron microscopy, the dimensions of metal nanoparticles and the macromolecules of arabinogalactan were established, which made it possible to classify the polysaccharide as nanoscale also. It is shown that the change in the polydispersity of arabinogalactan occurs as a result of its redox interaction with noble metal ions and the simultaneous process of alkaline destruction.

Keywords: arabinogalactan, exclusion liquid chromatography, nanobiocomposites, nanoparticles, polydispersity, molecular mass.

Highlights.

* exclusion chromatography is an express method for studying the formation of the nanoscale state of arabinogalactan with metals;

* the process of stabilization of growing nanoparticles during the formation of a dispersed phase causes aggregation of macromolecules of arabinogalactan

To cite this article: G.P.Aleksandrova, A.S.Boymirzaev, B.G.Sukhov. Investigation of influence of modification of arabinogalactan matrix on the process of formation of metalpolymer nanobiocomposites by method of exclusion chromatography  // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.75-82.

Received: 04.06.2018; Accepted: 02.07.2018; Published: 20.07.2018

References.

1 Medvedeva S.A., Aleksandrova G.P. Strategiya modifikacii i biopotencial prirodnogo polisaharida arabinogalaktana //  Sintez i modifikaciya polimerov, Moskva. 2003. S. 328-351.

2  Pomogailo A.D., Kestelman V.N. Metallopolymer Nanocomposites. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2005. 563 p.

3  Daniel M.-C., Astruc D. Gold Nanoparticles: Assembly, Supramolecular Chemistry, Quantum-Size-Related Properties, and Applications toward Biology, Catalysis, and Nanotechnology // Chemical Reviews, 2004, V.104, Issue 1, Pp.293-346.

4. L.A. Gris`henko, S.A. Medvedeva, G.P., Aleksandrova, L.P. Feoktistova, A.N. Sapozhnikov, B.G. Suhov, B.A. Trofimov. Okislitel`no-vosstanovitel`nyie reakcii arabinogalaktana s ionami serebra i formirovanie nanokompozitov //  ZHurnal obs`hey himii. 2006, T.76, No.7, S.1111-1116

5. Aleksandrova G.P., Gris`henko L.A., Fadeeva T.V., Suhov B.G., Trofimov B.A. Osobennosti formirovaniya nanobiokompozitov serebra i zolota s antimikrobnoy aktivnost`yu // Nanotehnika. 2010. No.3. S. 34-41

6. Suhov B.G., Aleksandrova G.P., Gris`henko L.A., Feoktistova L.P., Sapozhnikov A.N., Proydakova O.A., T`kov A.V., Medvedeva S.A., Trofimov B.A. Nanobiokompozityi blagorodnyih metallov na osnove arabinogalaktana: poluchenie i stroenie // ZHurnal strukturnoy himii. 2007. T.48. No.5. S.979-984.

7. Boymirzaev A.S. Stericheskaya yeksklyuzionnaya hromatografiya vodorastvorimyih polisaharidov // Himiya rastitel`nogo syir`ya. 2009. No.2. S. 19-28.

8. Boymirzaev A.S., Shomurotov Sh., Turaev A.S. Secondary effects in Aqueous Size-Exclusion Chromatography of plant polysaccharides. Himiya rastitel`nogo syir`ya, 2013, №2. S.51-55 

9. Boymirzaev A.S., Turaev A.S. Non-Exclusion effects in Aqueous Size-Exclusion Chromatography of Polysaccharides // Chinese Medicine. 2010. No.1, Pp.28-29.

10. Azarov V.I., Burov A.V., Obolenskaya A.V. Himiya drevesinyi i sinteticheskih polimerov. SPb., 1999. 628 s.       

11. Arifhodzhaev A.O. Galaktanyi i galaktansoderzhas`hie polisaharidyi  vyisshih rasteniy // Himiya prirodnyih soedineniy. 2000. T.3. S.185-197.

12. Simsom B.W., Cote W.A., Timell T.E. Studies of larch arabinogalactan. Molecular properties. Svensk paperstidn. 1968. Bd 71, 19. S. 699.

13. Medvedeva S.A., Aleksandrova G.P., Tancyirev A.P. Gel`-pronikayus`haya hromatografiya arabinogalaktana // Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Lesnoy zhurnal. 2002. No. 6. S. 112-119.

14. Gasilova E., Khripunov A., Toropova A., Bushin S., Grischenko L., Aleksandrova G. Light Scattering from Aqueous Solutions of Colloid Metal Nanoparticles Stabilized by Natural Polysaccharide Arabinogalactan // Journal of Physical Chemistry B. 2010. 114. 12. Pp. 4204-4212. 

15. T. Liu, L. Guo, Y. Tao, T.D. Hu, Y.N. Xie, J. Zhang. Bondlength alternation of nanoparticles Fe2O3 coated with organic surfactants probed by EXAFS // Nanostructured Materials., 1999.V.11, Is.8. Pp.1329-1334.

16. Aleksandrova G.P., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Kinetics of silver nanoparticles formation in the biopolymer matrix. // Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures. 2015. Pp. 492-494.

17. Olenin A.YU., Lisichkin G.V.  Poluchenie, dinamika strukturyi ob``ema i poverhnosti metallicheskih nanochastic v kondensirovannyih sredah // Uspehi himii. 2011. T.80. No. 7. S. 635-662

18. Gasilova E.R., Matveeva G.N., Aleksandrova G. P., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Colloidal Aggregates of Pd Nanoparticles Supported by Larch Arabinogalactan // Journal of Physical Chemistry B. 2013,V.117. Issue 7.  Pp. 2134-2141. 

19. Gasilova E., Aleksandrova G. Influence of Gold Content on Colloidal Structure of Gold Nanoparticles Capped with Arabinogalactan // Journal of Physical Chemistry C, 2011. V.115 (50). Pp. 24627-24635

20. Laurent S., Forge D., Port M., Robic C., Vander Elst L., Muller R.N. Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Vectorization, Physicochemical Characterizations, and Biological Applications // Chemical Reviews, 2008.V.108, No 6, 2064-2110

 

* * *

ANALYTICAL CHEMISTRY

 

УДК 543. 432:545. 82:546. 562

1N. Turabov, 2J. Todjiev

PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER(II) IN INDUSTRIAL ALLOYS AND NATURAL WATERS

1National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. 2Tashkent State Agrarian University

Abstract.Background. The determination of macro- and microquantities of metal ions by reagents, in manufactured chemical products, food and medicinal products, alloys, waste water and air is one of the most important problems facing the analytical services in their day-to-day work.

Purpose. The aim of the work was the elaboration of a new photometric method for determining copper(II) in the compositions of artificial mixtures, industrial alloys, natural waters and other objects.

Methodology. Spectrophotometric methods for determining the composition and stability of complex compounds of the straight line of Asmus, equilibrium shift, spectrophotometric titration, Tolmachev method, Babko dilution method and additives method were used in the work.

Originality. The azoreagent monosodium salt 5-methyl – (pyridyl – 2 – azo) – 1,8 – aminonaphthol – 2,4 – disulfonic acid (5MPAANS,S– 2,4) was investigated as a new analytical reagent for copper (II). It’s acid-base properties were studied, and optimal conditions for complexation were determined.

Findings. Dependence of the analytical signal from of the nature and concentration of components and pH of and the composition of the complex (Me:R) were determined; the molar coefficient of light absorption and the stability constant of the obtained complex were calculated. The developed technique is applied to the analysis of artificial mixtures, alloys, natural waters and the results obtained are processed by the method of mathematical statistics.

Keywords: copper, photometry, organic reagent, optical density, Bouguer-Lambert-Beer law, sensitivity, model mixtures.

Highlights.

* the optimal conditions for the reaction of the complex formation of copper (II) with 5MPANS,S–2,4 were determined;

* a new photometric method for determining the microquantities of copper(II) was elaborated;

To cite this article: N.  Turabov, J. Todjiev. Photometric determination of copper(II) in industrial alloys and natural waters // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.83-89.

Received: 04.06.2018; Accepted: 02.07.2018; Published: 20.07.2018

References

1. Podchaynova V.N., Simonova L.N. "Analiticheskaya himiya yelementov". -M.: Nauka,1990. -280 s.

2. Skorik YU.A., Neudachina L.K., Vshivkov A.A. Pasechnik L.A. Spektrofotometricheskoe  opredelenie  medi  v splavah m,m-di(2-karboksiyetil)-p-anizidinom //ZH.  Analitika i kontrol`.-No.2 (4).-1998.-S. 23-28

3.  Turabov N.T., Todzhiev ZH.N., Mansurhodzhaev U.M. Fotometricheskoe opredelenie medi(II) v promyishlennyih  alyuminievyih splavah// Mater. I-Respub. konf. s mezhdun. uchast. "Zelenaya himiya v interesah ustoychivogo razvitiya". - Samarkand. -26-27 mart 2012. -S. 376-378.

4. Busev  A.I.  Sintez  novyih  organicheskih  reagentov  dlya  neorganicheskogo  analiza.  -M.: MGU, 1972.-245 s.

5. Lur`e YU.YU. Spravochnik po analiticheskoy himii -M.:Himiya,1971.-456 s.

6. Turabov N.T., Todzhiev ZH.N.,YEshmurzaev Y.SH. Nekotoryie analiticheskie harakteristiki reakcii kompleksoobrazovaniya ionov medi s novyim oksiazoreagentom// ZH. Vestnik NUUz. -Tashkent. - 2012. -No. 1/3. -S. 29-34.

7. Turabov N.T., Todzhiev ZH.N., YEshmurzaev Y.SH. Misning mikromi?dorini yangi fotometrik ani?lash usuli// Fan sohasida innovaciyalar: nazariya va amaliyot; Iqtidorli talabalar ilmiy - amaliy anzhumani materiallari. -Toshkent.-12 may 2011. -239-243 b;

8. Bulatov M.I., Kalinkin I.P. Prakticheskoe rukovodstvo po spektrofoto-metricheskomu i fotometricheskomu metodam analiza.-M.: Himiya, 1986.-432 s.

9. Todzhiev ZH.N., YEshmurzaev Y.SH. Misning mikromi?dorlarini sanoat ?otishmalari tarkibidan aniqlash. Mustaqil  ¡zbekiston taraqqiyotidagi  kimyoning o’rni// Mater. Resp. nauchn. praktich. konf. prof. - prep. sostava NUUz. -Tashkent. -25 maya 2011.-S.40-42.

10. YEspandi F., Alieva R.A., Alieva F.S., CHyiragov F.M. Spektrofotometricheskoe issledovanie kompleksoobrazovaniya zheleza (III)  s bis-asetilasetonyetilendiiminom v prisutstvii triton H-114, antipirina i kordiamina// ZH. Vestnik Bakinskogo universiteta. -Baku. -2013. -No.3. -S. 16-21. 

11. Korostelev P.P. Prigotovlenie rastvorov dlya himiko - analiticheskih rabot. -M.: Himiya, 1964. -386 s.

12. Moskvin L.N., Grigor`ev G.L., Moskvin A.L. Protochno - inzhekcionnoe fotometricheskoe opredelenie mikrokolichestv medi v prirodnyih vodah// ZH. analit. Himii. -2000. -T. 55. -No. 1. -S. 40-43.

 

* * *

UDK 543.420.62.: 543.3.

1Z. A. Smanova, 2Kh. U. Usmanova

IMMOBILIZATION OF OXYAZOCOMPOUNDS FOR IMPROVING THE METROLOGICAL PARAMETERS OF SORPTION SPECTROSCOPY DETERMINATION OF SOME METALS

1National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,E-mail: smanova.chem@mail.ru

2 Military Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan

Abstract.Background. In recent years, effectiveness of the usage of luminescent methods, the method of immobilization of organic reagents on solid matrices has been successfully applied, the specific effect of which has a positive effect on the chemical-analytical characteristics of organic reagents and their complex compounds with metal ions.

Purpose.Determination of the effect of immobilization on the chemical-analytical properties of oxyazocompounds and the development on their basis of sorption-luminescent methods for the determination of aluminum, beryllium, lead and zinc.

Methodology. As objects of study, calconcarbonic acid, eriochrome red B, erichrome gray SQL, eriochrome blue SE, erichrome blue-black R were chosen. The study was carried out using spectrophotometric, fluorimetric analysis, IR spectroscopy.

Originality. New luminescent reagents for determination of aluminum, beryllium, zinc and lead are proposed. The parameters of photoprotolytic reactions of immobilized oxyazocompounds for various forms of reagents are found.

Findings. Highly sensitive and selective methods for the sorption-luminescent determination of aluminum, beryllium, lead and zinc in environmental objects have been developed.

Key words: immobilization, toxic metals, oxyazocompounds, sorption-luminescent determination.

Highlights.

* the effect of immobilization on the analytical properties of oxazo compounds has been shown;

* sorption-luminescent methods for determining Al, Be, Pb, Zn.

To cite this article: Z.A.Smanova, Kh.U.Usmanova. Immobilization of oxyazocompounds for improving the metrological parameters of sorption spectroscopy determination of some metals // Uzbek chemical journal.- 2018. – Nr3. – Pp.89-95.

Received: 01.05.2018; Accepted: 01.06.2018; Published: 20.07.2018

References

1. Medvedev I.F., Derevyagin S.S.Tyazhelyie metallyi v yekosistemah / Saratov: "Rakurs", 2017. - 178 s.

2. Ahmetshina A.I., Davletbaev R.S., Davletbaeva I.M., i dr. Immobilizaciya organicheskih reagentov na opticheski prozrachnyih mezoporistyih polimerah i ih analiticheskoe ispol`zovanie // ZHPH. - 2015. - T.88. - No.3. - S. 490-496.

3. SHvoeva O.P., Dedkova V. P., Savvin S.B. Sorbcionno-spektroskopicheskiy i test-metodyi opredeleniya urana (VI) i zheleza (III) iz odnoy probyi na tverdoy faze voloknistogo materiala, napolnennogo ionoobmennikom AV-17 // ZHurn.analit. himii. - 2013. - T.68. - No.10. - S. 975-979.

4. Usmanova X.U., Jurayev I.I., Smanova Z.A.Sorbption-fluorimetric determination of lead ion polymer immobilized reagents and application in analysis of natural waters // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.- 2016. - No.3-4. -R. 145-147.

5. Losev V.N., Diduh S.L., Muhina A.N., Trofimchuk A.K.Primenenie kremnezema, modificirovannogo poligeksametilenguanidinom i nitrozo-r-sol`yu, dlya koncentrirovaniya i opredeleniya kobal`ta // ZHurn. analit. himii. - 2015. - T.70. - No.6. - S. 594-601.

6. Marie Pospishilova, Gabriela Kuncova and Josef Trogl. Fiber-Optic Chemical Sensors and Fiber-Optic Bio-Sensors // Sensors. - 2015. - Vol.15. - R. 25208-25259.

7. Usmanova H.U., Smanova Z.A. Sorbcionno-lyuminescentnoe opredelenie nekotoryih tyazhelyih metallov s pomos`h`yu immobilizovannogo morina // Dokladyi Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. Tashkent. - No.6. - 2016. - S. 59-61.

8. Cizin G.I., Statkus M.A., Zolotov YU.A. Sorbcionnoe i yekstrakcionnoe koncentrirovanie mikrokomponentov v protochnyih sistemah analiza // ZHurn. analit. himii. - 2015. - T.70. - No.11. - S. 1123-1142.

9.Prabhakar Cherkupally, Suhas Ramesh, Beatriz G. de la Torre, Thavendran Govender, Hendrik G. Kruger, and Fernando Albericio. Immobilized Coupling Reagents: Synthesis of Amides/Peptides //ACS Comb. Sci. - 2014. - Vol.16. - No.11. - R. 579-601.

10. Savvin S.B., Kuznecov V.V., SHeremet`ev S.V., Mihaylova A.V. Opticheskie himicheskie sensoryi (mikro- i nanosistemyi) dlya analiza zhidkostey // Ros. him. zh. - 2008. - T.LII. - No. 2. - S. 7-16.

11. Gavrilenko N.A., Saranchina N.V., Gavrilenko M.A.Tverdofazno-spektrofotometricheskoe opredelenie selena (IV) s ispol`zovaniem ditizona, immobilizovannogo v polimetakrilatnoy matrice //Analitika i kontrol`. - 2014. - T.18. - No.4. - C.424-429.

12. Mohd Rashidi Abdull Manap, Nor AzahYusof, Siti Mariam Mohd Nor and Faujan B.H. Ahmad. Spectrofluorimetric determination of Arsenic (III) Using Dansylated Peptide // Asian J. Chem. - 2013. - Vol. 25. - No.8.-R.4195-4198.

13. Agnieszka Zuber, Malcolm Purdey, Erik Schartner, Caroline Forbes Benjaminvan der Hoek and etc. Detection of gold nanoparticles with different sizes using absorption and fluorescence based method // Sensors and Actuators B: Chemical. - May 2016. - Vol. 227. - P.117-127.

13. Losev V.N., Metelica S.I. Sorbcionno-lyuminescentnoe opredelenie alyuminiya s ispol`zovaniem kremnezema, modificirovannogo poligeksametilenguanidinom i 8-oksihinolin-5-sul`fokislotoy // ZHurnal Sibirskiy federal`nyiy universitet. Seriya: Himiya. - 2009. - T.2. - No.3. - S. 246-253.

14. SHvoeva O.P., Dedkova V.P., Savvin S.B. Sorbcionno-spektroskopicheskoe opredelenie cirkoniya reagentom arsenazo III na voloknistom ionoobmennike PANV-KU-2 // ZHurn. analit. himii. - 2012. - T.67. - No.6. - S. 573-576.

15. Korostyilev P. P. Laboratornaya tehnika himicheskogo analiza. - M.: Himiya, 1981. - 312 .s.

16. Lur`e YU.YU. Spravochnik po analiticheskoy  himii. - M.: Himiya, 1989. -480 s.

 

* * *

2529 PDF